Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

It's my specialty: cement hearts and beautiful bodies. If you can find a heart-beat, let me know. Charles Bukowski


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου