Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Γιατί τι να τον κάνει κατάμονος τον εαυτόν του όλον ο άνθρωπος, πρέπει να δώσει. Κική Δημουλά
Artpics - Samaneh Hallaj2 σχόλια: