Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

The tragedy of life is what dies in the hearts and souls of people while they live. Albert Einstein


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου